Design a site like this with WordPress.com
Rozpocznij

Chwile

Pierwsza kawa w 2023 roku wypita. Niespieszna, podwójna, dosmaczona marcepanem. Rytuał.

Na chwile w tym roku liczę.

Na resztę trzeba spiąć cztery litery i po prostu ogarniać.

Reklama